Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji Spletne trgovine VM design.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

S spletno trgovino VM design.si upravlja podjetje V&M Design d.o.o.

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja spletne trgovine ter poslovanja V&M Design d.o.o., saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino oz. potrdite naročilo oz. delovni nalog. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno preko naše spletne trgovine ali potrditvijo naročila v poslovalnici ali preko drugih poti naročevanja seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

Storitve spletne trgovine lahko koristite, ko se registrirate kot uporabnik. Ob registraciji v sistem  uporabnika določa ter povezuje z vnešenimi podatki. Z registracijo obiskovalec, ki je starejši od 16 let, postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Pogoj za nakup po spletni cenah je registracija, neregistriranim uporabnikom popustov ne priznavamo.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo. Zloraba spletne trgovine se kaznuje.

PONUDBA IZDELKOV

Vsi izdelki so unikatno izdelani po lastni inspiraciji, po povpraševanju, po naročilu in so vsi unikatni.

 

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča plačilo z bančnim nakazilom na račun podjetja V&M Design d.o.o.( po ponudbi, predračunu, računu.

Druge oblike plačila niso možne, ker ne poslujemo z gotovino.

CENE

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in ne vključujejo DDV, ker nismo zavezanci za DDV.

Za vsa naročila veljajo trenutne cene. Cene veljajo v trenutku oddaje povpraševanja oz. naročila, se pa lahko tekom izdelave naročila spremenijo zaradi specifičnih želja stranke (dodatki na izdelku, sprememba velikosti izdelka, zamenjava materiala). Pri nakupu bomo upoštevali ceno, ki velja ob potrdilu plačila.

Objavljene cene in cene v izdanih ponudbah so nepreklicne in veljajo samo za nakup preko spletne trgovine VM design. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila.

Trenutno veljajo navedene cene izdelkov, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. V primeru, da se cena artikla spremeni med izdelavo naročenega, bo V&M Design omogočil odstop od naročila, obenem pa bom ponudil rešitev, ki bo za obe strani koristna.

 

ZASEBNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov.  Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti.

Za nakup v naši spletni trgovini potrebujemo vaše osebne podatke. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne razkrivamo tretjim osebam, razen za namen trženja in promocije. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

NAROČANJE

ZAVRNITEV NAROČILA

Naročilo, za katerega se ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi spletna trgovina razpolaga, ne more izvesti, se zavrne. Potrošnik ne more zahtevati izpolnitve takega naročila.

OBDELAVA NAROČILA

Spletna trgovina bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo sprejetega naročila, pričela takoj po njegovem prejemu.

HRANJENJE NAROČILA

Oddano elektronsko naročilo oz. sklenjena pogodba o nakupu je shranjena na sedežu podjetja. Potrošnik lahko vsa svoja naročila spremlja na svojem profilu.

ODSTOP OD NAROČILA

Kupec lahko v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov v 15 dneh po prejemu blaga ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe oz. naročila. Izjema so artikli, ki jih zaradi narave izdelka, higienskih in zdravstvenih razlogov kupec ne more vrniti oziroma zamenjati. Izdelkov, naročenih po strankinih željah (izdelki po naročilu) ni možno reklamirati.

Ob vračilu morajo biti izdelki neodprti, nerabljeni, nepoškodovani, količinsko nespremenjeni in v originalni embalaži. Vračilu je potrebno obvezno priložiti tudi račun za blago, osebne podatke in transakcijski račun, kamor kupec želi prejeti vrnjeno plačilo. Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Kupec mora blago vrniti podjetju v 15 dneh po pisnem sporočilu na naslov podjetja.

Stroški pošiljanja vrnjenega blaga so na strani kupca. Ponudnik vrne celotno kupnino zmanjšano za manipulacijske stroške (poštnina in bančna transakcija) takoj, ko je to mogoče, najkasneje v roku 15 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR-kupca.

Grafično oblikovanje osnutkov tiskovine, logotipov in drugih grafičnih elementov zaračunamo tudi v primeru, če jih ne potrdite v roku 3 delovnih dni ali pa jih sploh ne potrdite, oziroma odstopite od naročila po prejemu predogleda osnutkov ali med samo izdelavo osnutkov. Zaračunali vam bomo dejanske stroške porabljenega materiala ter število opravljenih delovnih ur skupaj z administrativnimi stroški odstopa od naročila. Cena delovne ure je navedena v ceniku grafičnega oblikovanja in priprave za tisk. Minimalna obračunska enota je 0,5 delovne ure. Če odstopite od naročila po potrditvi za tisk, vam bomo naročeno storitev zaračunali v celoti skupaj z administrativnimi stroški odstopa od naročila.

 

Vračilo blaga – obrazec

 

REKLAMACIJA NAŠEGA IZDELKA – NE PRODAJNEGA ARTIKLA

V primeru, da ste nam poslali datoteke, ki so slabe kakovosti ali pa niso pripravljene po naših navodilih, ki smo Vam jih podali ob naročilu, reklamacij ne bomo upoštevali. Prav tako ne upoštevamo reklamacij, če nam boste poslali gradivo za grafično oblikovanje, ki bo neprimerno pripravljeno ali slabe kakovosti.

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

V primeru spremembe ali odstopa od naročila po prejemu predogleda osnutkov, ali med samo izdelavo osnutkov, ali po vaši potrditvi za gravuro, vam bomo zaračunali tudi dodatne administrativne stroške spremembe naročila ali odstopa od naročila v znesku 15,00 eur

MINIMALNA KOLIČINA NAROČILA

Pri naročilih minimalna količina za nakup ostalih artiklov je osnovno pakiranje.

OSEBNI PREVZEM

Osebni prevzem naročenih izdelkov je možen izključno po predhodnem dogovoru.

NE PREVZETA NAROČILA

V primeru, da kupec ne prekliče pravočasno naročila oz. je odposlano naročilo po 14. dneh vrnjeno nazaj na sedež ponudnika, si pridržujemo pravico zaračunati vse stroške nastale pri pakiranju in pošiljanju paketa, na kupčev naslov. Kupec bo prejel račun s vsemi nastalimi stroški, ki ga mora poravnati najkasneje v 7 delovnih dneh od prejetja računa na predhodni naslov za pošiljko in e-naslov. V nasprotnem primeru si pridružujemo pravico do izterjave dolga na kupčeve stroške.

SPREMEMBA CENE

Pridržujemo si pravico do sorazmernega zvišanja cene, če se zvišajo cene materiala in storitev dobaviteljev, kadar:
• prejmemo plačilo po predračunu po preteku 3 dni od poslanega predračuna.

AVTORSKE PRAVICE

Vse izdelane računalniške datoteke, nastale v postopku naročila, so v lasti  V& M Design d.o.o.

V ponudbi na spletni strani ali v ponudbi po e-pošti ali na predračunu je določeno.

 

Zlorabljanje fotografij, logotipov, ter spletne trgovine se kaznuje.

 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Grafično oblikovanje logotipa je lahko osnovno ali zahtevnejše, odvisno od vaših želja in naše ocene. Grafično oblikovanje logotipa načeloma pomeni računalniško postavitev in sicer vseh potrebnih grafičnih elementov, kot so logotipi, slike… Naročnik mora priskrbeti za vse obstoječe materiale, ki so potrebni za oblikovanje v primerni obliki (logotipe, fotografije, tekste, …) Naročnik v predogled dobi končni izdelek, ki ga mora natančno preveriti. Morebitne reklamacije kasneje, ko je izdelek že izdelan ni mogoče upoštevati. Če oblikovalec poleg del, ki jih je dolžan opraviti po obstoječi ponudbi, na željo naročnika opravi še druga dela, pisanje besedila, sloganov, izris logotipov v vektorsko obliko ali s obdelava fotografij itd., sme za ta dela zaračunati po veljavnem ceniku ali pa po urni postavki cenika.

SPREMEMBA NAROČILA

V primeru spremembe ali odstopanja tehničnih podatkov naročila od tehničnih podatkov v ponudbi in v primeru odstopanja od določenih rokov naročnikove predaje gradiva za oblikovanje oz. datotek za gravuro, ali pa je gradivo za oblikovanje in/ali datoteka za graviranje nepravilno pripravljena, se temu primerno spremeni dobavni rok in cena izdelave in/ali cena dostave. Kadar se želeni kraj dostave ob naročilu razlikuje od tistega v ponudbi ali pa naročnik naknadno po oddaji naročila spremeni želeni kraj dostave, se temu primerno spremeni cena izdelave oz. dostave in podaljša rok dobave. Naročnik po oddaji naročila ne more zahtevati krajšega dobavnega roka.
Tehnične spremembe, ki odstopajo od ponudbe, bomo upoštevali le, če bodo zahtevane pisno. Če pride s strani naročnika do spremembe naročila med izdelavo osnutkov oz. pred potrditvijo datotek za gravuro, se zaračunajo administrativni stroški spremembe naročila, spremeni pa se tudi cena in dobavni rok. Po naročnikovi potrditvi za graviranje, se vsakršna sprememba naročila oz. nov popravek že potrjenega osnutka za gravuro šteje kot novo dodatno naročilo z novo ceno in z novim dobavnim rokom, zato vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti skupaj z administrativnimi stroški spremembe naročila.

DOSTAVA

Podjetje V&M Design d.o.o. izdeluje ročne unikatne izdelke, izdeluje tudi izdelke po željah strank so vsi izdelki unikatni. Izdelke odpošljemo običajno v roku 3 – 10 dni ( odvisno od količine in zahtevnosti izdelkov, rok izdelave se lahko podaljša ), oz. ko stranka potrdi naročilo.  S pravnimi osebami se o dobavnem roku dogovorimo individualno.

Blago pošiljamo preko podjetja Pošta Slovenija. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

Pakete oddajamo dnevno, ob 11.00 uri.

Za naročila plačan po predračunu nad 80,00 € je dostava brezplačna.

Pri artiklih, kjer bodo roki dostave daljši, kot so sicer predvideni, bo kupec o spremenjenem roku dobave obveščen.

Upoštevajte, da je za dostavo pošiljke prav tako potreben določen čas. V Sloveniji čas dostave za večino pošiljk traja en dan, pri čemer pa se ta lahko zaradi različnih vzrokov, na katere ne moremo vplivati, (okvare, nesreče, napake, razmere na cesti …) podaljša.

Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije, izjemoma v tujino, po predhodnem pisnem dogovoru ter predplačilu poštnih storitev. Brezplačna dostava v tujino NI možna, neglede na vrednost naročila.

Če želite naročiti naše izdelke v Sloveniji, vendar jih želite dostaviti na območje zunaj ozemlja Republike Slovenije, prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@vmdesign.si

V primeru, da blago plačate vnaprej in vas ob dostavi pošiljke ni doma, vam pismonoša v nabiralniku pusti obvestilo o poštnem paketu, ki ga prevzamete na pošti. Če le tega ne prevzamete v roku 10 dni, vas pošta še enkrat poskuša kontaktirati. Po 14 dneh čakanja na vaš prevzem se paket vrne v skladišče trgovine vm design. O tem vas obvestimo in na vaša nadaljnja navodila za dostavo čakamo še 10 dni. V primeru, da blaga ne želite prevzeti, si spletna trgovina vm design  pridržuje pravico, da vam zaračuna manipulativne stroške v višini 10 €.

 

REKLAMACIJE

REKLAMACIJA PREJETIH POŠILJK

Prejete izdelke preglejte takoj in ob prisotnosti osebe dostavne službe. Vse kasnejše reklamacije poškodbe izdelka, dostavna služba upošteva le izjemoma in jih v njihovem imenu tudi ponudnik ne more rešiti. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, ki ga je dostavljalec dolžan podpisati. V primeru poškodbe paketa ter vsebine nas pisno obvestite v roku treh dneh od prejema paketa, ter nam posredujte fotografije na naš elektronski naslov info@vmdesign.si. Poškodovanega paketa in vsebine ne zavrzite, dokler postopek cenitve škode ni končan.

 

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bi do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži.

Naročnik lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je dobavitelj izrecno obljubil, če je dobavitelj poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopa od naročila. Reklamacije na količino blaga upoštevamo samo ob prevzemu blaga, reklamacije na kvaliteto blaga pa v roku 8 dni od prevzema blaga. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki (reklamacijski zapisnik), vključno s predmetom reklamacije in točno navedbo elementov reklamacije in utemeljitvijo razlogov za reklamacijo. Naročnik lahko blago vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na lastne stroške pošlje po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Reklamacijo je možno uveljavljati samo za izdelke, ki še niso bili uporabljeni oziroma niso bili poškodovani pri nadaljnji uporabi ali dodelavi. Za napake, ki so nastale zaradi naknadnega posega v izdelek ali zaradi neprimerne uporabe in ali vzdrževanja izdelkov, npr. neupoštevanja navodil in deklaracij, neprimernega hranjenja s strani kupca ali končnega uporabnika, V&M Design d.o.o. ne odgovarja. Prav tako reklamacija ni možna za napako odkrito ob končanem procesu gravure po že potrjenem delovnem nalogu in poškodbe izdelka in gravure, ki so nastale izven delovnih prostorov V&M Design d.o.o. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi kupec uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene pri podjetju V&M Design d.o.o.

Za nepravilne datoteke in vsebinske ali tehnične napake v datotekah in izdelkih, ki jih dostavi naročnik odgovarja naročnik sam. Datoteke za gravuro bomo preverili izključno za primernost za gravuro. Če naročnik kljub opozorilu ne dostavi datoteke primerne za graviranje, za napake ne odgovarjamo. Za pomanjkljivosti vsebine in napake v oblikovanju ne odgovarjamo in ne morejo biti predmet reklamacijskega zahtevka.

V primeru zahteve naročnika po rešitvi reklamacije s ponovnim graviranjem se reklamacija vedno rešuje z datotekami, ki so bile posredovane ob naročilu. Naknadne vsebinske, slikovne tekstovne  spremembe se pri ponovnem graviranju ne upoštevajo in se smatrajo kot novo naročilo.

Podjetje V & M Design d.o.o. ne jamči za kakovost storitev, ki jih na izrecno željo/zahtevo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku in ob naročilu pod oznako nujno.

Morebitna reklamacija se rešuje z zamenjavo reklamiranih izdelkov ali dobropisom in ne zadrži plačila računa.

Te obveznosti veljajo tudi za tretje osebe, ki jih je kupec navedel kot končne prejemnike blaga ali storitev. Kupec je dolžan morebitne končne prejemnike obvestiti o splošnih pogojih V & M Design d.o.o.

Dobavitelj ne odgovarja za napačno izbiro velikosti artikla, na katerega je po naročilu izvedel graviranje in izdelavo. Reklamacij gravure oziroma druge dodelave, ki je izdelan po potrjenem delovnem nalogu in/ali vzorcu, ne moremo upoštevati. Prav tako vračila ali menjava graviranih in personaliziranih izdelkov ni mogoča, saj gre za unikatne izdelke, gravirane in izdelane prav posebej za naročnika.

Prav tako ne odgovarjamo za stvarne napake na artiklih, ki so bili gravirane in izdelane, v kolikor gravura in izdelava izdelka ni bilo izvedeno pri nas.

Graviramo samo na izdelke, kupljene pri nas. Izjemoma graviramo tudi na prinešene izdelke, vendar za graviranje na prinešene izdelke ne odgovarjamo. Graviranje na podlagi potrjenega predogleda in spremnih dopisov komunikacije in dogovorov, ki jih pošljemo po elektronski pošti, telefonsko ni možno potrjevanje dodelave oz. spremembe naročila – vsa komunikacija glede naročil poteka preko pisne komunikacije. Če naročnik s končnim izdelkom ni zadovoljen, čeprav je predogled oz. delovni nalog  in/ali vzorec potrdil, reklamacije ne moremo sprejeti. Vrednosti naročnikovih izdelkov, ki bi se pri gravuri morda uničili, ne moremo povrniti. Prav tako pri izdelkih naročnika ne moremo garantirati. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku kot posledica graviranja ali druge vrste dodelave.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje V&M Design d.o.o. ne odgovarja za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi morda nastala naročniku zaradi uporabe, distribucije ali nadaljnje prodaje naročenih storitev in/ali izdelkov. Prav tako ne odgovarja za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi morda nastala naročniku, zaradi morebitne manjše kvalitete gravure oz. naročenih storitev in/ali izdelkov ali zaradi prekoračenega roka dobave, razen če je zato pred naročilom sklenjen posebni pisni dogovor ali pogodba, kjer so stroški ali morebitna škoda vnaprej določeni z pogodbeno kaznijo oz. penali. Kadar pride do kakršnekoli naročnikove spremembe naročila po oddaji naročila, je naša odgovornost za morebitno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo popolnoma izključena.

PRITOŽBA IN SPORI

V&M Design d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali preko elektronske pošte. Ponudnik bo v petih dneh potrdil prijem pritožbe in kupcu sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži  spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešujejo sporazumno.

 

Za več informacij nam pošljite sporočilo na info@vmdesign.si.

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je še praznaVrni se v trgovino

  OBVESTILO!

  Spoštovani!

  Obveščamo vas, da bodo zaradi letnega dopusta izdelki naročeni v tednu

   od 3.7. do 14.7.2024 odposlani v tednu od 15.7. do 19.7 2024.

  Prosimo za razumevanje.

  V&M Design d.o.o.